Jeg laver en grundig undersøgelse/udredning af dine eller dit barns aktivitetsproblematikker.
Jeg lytter til dig og til dit barn. Det er jeres personlige oplevelser og erfaringer samt min udredning der tilsammen danner rammen for det videre forløb, så jeg kan hjælpe jer bedst muligt.

Afhængig af problematikken, skal der evt. bruges flere konsultationer for en fuld udredning.

Mundmotorik og spisning
Problematikkerne kan være inden for det mundmotoriske område, hvor du eller dit barn måske har udfordringer med mundvand/savl, udtale lyde/ord, fejlsynkning, indtage måltider/fødevarer af forskellig type og konsistens (spisning/amning), smerte eller ømhed i kæbe og nakke. Dette kan være pga. udfordringer med stramt tungebånd, ubalance i muskelspændingen i ansigt, mund og svælg, sansebearbejdningsproblematikker i mund og ansigt etc. 

Sansebearbejdning
Problematikkerne kan også være indenfor sansebearbejning, hvor du eller dit barn kan have udfordringer med at bearbejde og fortolke sanseindtryk fra omgivelserne og fra egen krop.

Hvis ovenstående er tilfældet kan tegn på dette fx være:
Grov- og finmotoriske vanskeligheder, herunder det lille barns normal motoriske udvikling
Vanskeligheder ved at være opmærksom og koncentreret
Problemer med at regulere adfærd og nedsat trivsel
Nedsat tolerance overfor sanseindtryk og dermed stress og træthed

Ansigtslammelse (facialisparese)
Jeg er uddannet Castillo Morales Terapeut
Jeg kan derfor hjælpe, hvis du pga. Cerebral Parese, en blodprop i hjernen, hjerneblødning, menigitis, borerelia mv. har udfordringer med ansigtsmimik, indtalgelse af fødevarer, kommunikation, mv
Studier viser at der er evidens for Castillo Morales terapi ved facialisparese.

Læs mere her 

Castillo Morales Terapi